ברכות להפטרה

המסמכים האלו הם בפורמט של עמוד A4.

כל קובץ מכיל דף ברכות אחד. אני מדפיס שניים ומדביק גב-אל-גב בעזרת מקל דבק. לפעמים אני גם מכניס עוד דף בשביל תוספת עובי. אחר כך עוברים למינציה.

המסמכים הם בפורמט אקרובט (pdf) של חברת אדובי. ניתן להוריד את תוכנת הקריאה כאן :Download Adobe Acrobat

כך נראה דף ברכות:

רשימת ברכות הפטרה:

שם קובץ תיאור
haftshab.pdf שבת
haftfast.pdf תענית ציבור
haftrosh.pdf ראש השנה
haftkipp.pdf יום כיפור
haftsucc.pdf סוכות
haftshmi.pdf שמיני עצרת \ שמחת תורה (אשכנז)
haftshmi-s.pdf שמיני עצרת \ שמחת תורה (ספרד)
haftpesa.pdf פסח
haftshav.pdf שבועות
haftfast.pdf תענית ציבור
all_haft.zip כל העמודים