שונות

המסמכים הם בפורמט אקרובט (pdf) של חברת אדובי. ניתן להוריד את תוכנת הקריאה כאן :Download Adobe Acrobat

רשימת מסמכים שונים

שם קובץ תוכן
newmoon5781.pdf דף מברכים החודש לשנת תש"פ (1019/2020) מהאתר Philo-Torah
kel-malle.pdf א-ל מלא רחמים (אזכרה) בכרטיס
aliyah.pdf עליה לתורה
tzahal.pdf תפילות לחיילי צה"ל
צד א': מי שברך לחיילי צה"ל וכוחות הבטחון
צד ב': מי שברך לשבויים ונעדרים
state.pdf תפילות למדינת ישראל וחיילי צה"ל
צד א': תפילה לשלום המדינה
צד ב': מי שברך לחיילי צה"ל וכוחות הבטחון
yizkor.pdf א-ל מלא רחמים לימי יזכור.
צד א': יזכור לחללי השואה
צד ב': יזכור לחללי צה"ל
davenlog.pdf רשימת חזנים
alilog.pdf רשימת עולים לתורה
openrosh.pdf פתיחות ארון הקודש לראש השנה
openyom.pdf פתיחות ארון הקודש ליום כיפור
songlist.pdf רשימת שירים לשמחת תורה
sicklist.pdf רשימת חולים ל-"מי שברך"
brit.pdf רשימת תפקידים בברית מילה.
תודה לד"ר רפאל בורץ מטלז-סטון.
aufruf.pdf רשימת תפקידים לשבת חתן.
bmlist.pdf רשימת תפקידים לבר מצוה.
kiddush.pdf דף דו-צדדי עם קידוש לשבת בבוקר עם אותיות גדולות.
צד א': קידושא רבא לשבת
צד ב': ברכת "על המחיה"
kaddish-ash.pdf דף דו-צדדי עם קדיש נוסח אשכנז עם אותיות גדולות.
צד א': קדיש יתום
צד ב: קדיש דרבנן
kaddish-sef.pdf דף דו-צדדי עם קדיש נוסח ספרד עם אותיות גדולות.
צד א': קדיש יתום
צד ב: קדיש דרבנן
no-carlebach.pdf שלט מצחיק המכריז על המנין שלך כ-"אזור נטול קרליבך".
alefbet.pdf דף עם אותיות וניקוד העוזר לילדים ללמוד קריאה.
שני המסמכים הבאים עוזרים להכנת כרטיסים שמחזיקים את פרטי העולים לתורה.
הכרטיסים מכילים את הפרטים האלו:
  1. שם פרטי ומשפחה
  2. שם מלא לעחיה לתורה
  3. מקום לרישום עליות בעבר
  4. מקום לתמונת פספורט
  5. פרשת בר מצוה
  6. הפטרת בר מצוה
כל דף מכיל ארבע כרטיסים. אני מדפיס על דפים בצבעים שונים לכוהנים ולויים.
alicarde.pdf כרטיס לעולה באנגלית
alicardh.pdf כרטיס לעולה בעברית
המסמכים האלו הם עזרים לחזנים צעירים.
anim.pdf אנעים זמירות
yigdal.pdf יגדל
kabshab-short.pdf שני דפי לימוד לחזנים צעירים ללמוד קבלת שבת.
הקובץ הזה חוסך הורדות רבות.
all_misc.zip כל המסמכים השונים בקובץ ZIP